saalistaa

[home]

saalistaa.1

Hunt

tags:model:hunt.01

Metsästää

A0 Hunter   Metsästäjä, taho, joka metsästää
A1 Entity or thing hunted   Taho tai asia, jota metsästetään