saada

[home]

saada.1

Transfer of goods

(tags: model:get.01)

Saada, vastaanottaa jotakin joltakin

A0 Receiver   Taho tai asia, joka saa
A1 Thing gotten   Saatu asia
A2 Giver   Antaja
A3 Price paid   Hinta
A4 Benefactive (tags: rare) Hyötyjä (jos ei arg0)

saada.2

May, can

saada tehdä jotakin (olla lupa) tai onnistua tekemään jotakin

A0 Agent   Taho, joka saa tehdä tai onnistuu tekemään
A1 Verb   Teko (verbi)

saada.3

Make, cause (to be)

(tags: model:make.02)

Saada joku tekemään jotakin

A0 Impeller to action   Asia tai taho, joka saa jonkun tekemään jotakin
A1 Impelled action   Tehtävä asia

saada.4

Achieve

(tags: model:achieve.01, phrasal)

Saada aikaan

A0 Achiever   Taho, joka saa aikaan
A1 Thing achieved   Asia, joka saadaan aikaan

saada.5

Have to, be going to

E.g. “Saan vielä katua tätä” (“I’m going to regret this”)

Joutua tekemään jotain

Esim. “Saan vielä katua tätä”

A0 Entity or thing who has to do something   Taho tai asia, joka joutuu tekemään jotain
A1 Action   Teko

saada.6

Put, make someone to be something

In the meaning cause, succeed in

Saada jokin jonkinlaiseksi/johonkin tilaan

Merkityksessä aiheuttaa, onnistua saamaan

A0 Entity or thing making   Taho tai asia, joka saa
A1 Entity made   Taho tai asia, joka saadaan
A2 Attribute, place or state of arg1   Arg1:n ominaisuus, paikka tai tila

saada.7

Pass away, die

(tags: model:pass.16, phrasal)

Saada surmansa, kuolla

A1 Dead entity   Kuollut

saada.8

Start from, originate

(tags: phrasal)

Saada alkunsa, alkaa

A1 Thing starting   Asia, joka alkaa
A2 Started from   Mistä arg1 alkaa

saada.9

Catch

Not in sync with catch.03, no arg2 in Finnish (tags: phrasal)

Saada kiinni

Ei synkr. catch.03:n kanssa, suomessa ei arg3:a

A0 Catcher   Taho, joka saa kiinni
A1 Catched entity or thing   Taho tai asia, joka saadaan kiinni

saada.10

Be forgiven

(tags: phrasal)

Saada anteeksi

A1 Entity forgiven   Taho, joka saa anteeksi
A2 Thing forgiven   Asia, joka annetaan anteeksi

saada.11

Get through

(tags: phrasal)

Saada läpi

A0 Entity getting something through   Taho, joka saa jotain läpi
A1 Thing got through   Asia, joka saadaan läpi