säilyttää

[home]

säilyttää.1

Cause to continue, keep or maintain

(tags: seed:säilyttää, model:keep.02)

Pysyttää, pitää voimassa tai käytössä, säilyttää muuttumattomana

A0 Causer of continued action   Jatkuvuuden aiheuttaja  
A1 Continued entity   Taho, jota jatketaan  
A2 Continued state or action E.g. “The Union kept member states independent” (Esim. “Unioni säilytti jäsenvaltiot itsenäisinä”) (tags:rare) Jatkettu tila tai toiminta (Esim. “Unioni säilytti jäsenvaltiot itsenäisinä”)

säilyttää.2

Keep, maintain possession, store

(tags: seed:säilyttää, model:store.01)

Tallettaa säilöön, pitää hallussaan

A0 Entity who stores   Taho, joka säilyttää
A1 Thing stored   Asia, joka/jota säilytetään
A2 Beneficiary (tags: rare) Hyötyjä