säätää

[home]

säätää.1

Define or decree

(tags: seed:määrittää)

Määritellä tai säätää

A0 Entity or thing decreeing Can be also a law, causer Taho tai asia, joka säätää jotakin Voi olla myös laki, aiheuttaja
A1 Entity or thing decreed   Säädettävä taho tai asia  
A2 Entity as which arg1 is defined None Taho tai asia joksi arg1 määritellään None
A3 Entity for whom arg1 is decreed   Taho, jolle arg1 on säädetty  

säätää.2

Adjust, correct

(tags: model:adjust.01)

Säätää, muuttaa (pienissä määrin)

(tags: model:adjust.01)

A0 Causer of adjustment   Säädön aiheuttaja  
A1 Thing adjusted   Säädetty asia  
A2 End point   Loppupiste  
A3 Start point   Lähtöpiste  
A4 Purpose E.g. “Säädin radiota poistaakseni kohinan” (“I adjusted the radio to remove the noise”) (tags: rare) Tarkoitus Esim. “Säädin radiota poistaakseni kohinan”