säästyä

[home]

säästyä.1

Be saved from something

Säilyä, säästyä

A1 Entity or thing saved   Taho tai asia, joka säästyy
A2 Entity or thing arg1 is saved from   Taho tai asia, jolta arg1 säästyy