riistää

[home]

riistää.1

Deprive

tags:model:deprive.01

Riistää

A0 Entity who deprives   Taho, joka riistää
A1 Deprived from   Asia, joka riistetään
A2 Entity being deprived   Taho, jolta riistetään