revetä

[home]

revetä.1

Laugh at something, express joy

Ilmaista iloa jonkin kustannuksella / jostakin

A0 Entity laughing   Taho, joka nauraa
A1 Entity or thing laughed at   Taho tai asia, jolle nauretaan

revetä.2

Be torn apart

Revetä

A1 Thing torn apart   Asia, joka repeää