rekisteröityä

[home]

rekisteröityä.1

Register oneself

Note: not in sync with register.02, arg0=arg1 in Finnish

Rekisteröityä, rekisteröidä itsensä

Huom! Ei synkr. register.02:n kanssa, arg0=arg1 suomessa

A0 Entity registering   Taho, joka kirjaa jotain
A2 Registered with or for   Mihin tai millä kirjattu
A3 Secondary predication (tags:rare) Toissijainen määre