reitittää

[home]

reitittää.1

Route, send via a specific route

Not in sync with route.01, different arg2 in Finnish

Reitittää, lähettää tiettyä reittiä pitkin

Ei synkr. route.01:n kanssa, suomessa eri arg2

A0 Entity routing   Taho, joka reitittää
A1 Thing routed   Asia, joka reititetään
A2 Route, path   Reitti, polku