rakentaa

[home]

rakentaa.1

Build

(tags: model:build.01)

Tehdä asia valmiiksi

A0 Entity who builds   Taho, joka rakentaa
A1 Construction   Rakennus, valmiiksi tuleva asia
A2 Material, start state   Materiaali, alkutila
A4 End state   Lopputila