rakastaa

[home]

rakastaa.1

To like someone or something

(tags: model:like.01, seed:tykätä)

Pitää jostakin

(tags: model:like.01, seed:tykätä)

A0 Creature feeling affection   Olento, joka tuntee kiintymystä
A1 Object of affection   Kiintymyksen kohde