rajata

[home]

rajata.1

Define something to be something

Abstract or concrete (tags: model:define.01, seed:määrittää)

Määritellä jotakin joksikin

Abstrakti tai konkreettinen (tags: model:define.01, seed:määrittää)

A0 Entity defining   Taho, joka määrittää jotakin
A1 Entity defined   Määritettävä taho tai asia
A2 Entity as which arg1 is defined   Taho tai asia joksi arg1 määritellään