pysähtyä

[home]

pysähtyä.1

Stop

Note: Not in sync with stop.01, VVB in Finnish. Arg0 and arg1 mutually exclusive. (tags: VVB)

Pysähtyä

Huom. Ei synkr. stop.01:n kanssa, VVB suomessa. Arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat.

A0 Entity stopping   Taho, joka pysähtyy  
A1 Thing stopping if not arg0 Asia, joka pysähtyy jos ei arg0
A2 Purpose   Tarkoitus