pyhittää

[home]

pyhittää.1

Dedicate

(tags: model:dedicate.01, seed:omistaa)

Omistaa jotakin jollekulle

(tags: model:dedicate.01, seed:omistaa)

A0 Entity dedicating something   Taho, joka kunnioittaa omistuksella
A1 Thing dedicated   Omistettu asia
A2 Entity to whom arg1 is dedicated   Taho, jolle arg1 omistetaan