pyörittää

[home]

pyörittää.1

Run, manage

Pyörittää liiketoimintaa

A0 Entity who manages   Taho, joka pyörittää liiketoimintaa  
A1 Business Metaphorical use with everyday life Liiketoiminta Kuvainnollisesti myös esim. arki, jokapäiväinen elämä

pyörittää.2

Transport things or steer a vehicle

Note: Not in sync. with transport.01, no arg3 in Finnish, considered VVB in Finnish

Kuljettaa, ohjata kulkuneuvoa paikasta toiseen

Huom! Ei synkr. transport.01:den kanssa, ei arg3:a. Suomessa VVB.

A0 Entity transporting   Taho,joka kuljettaa  
A1 Thing transporting If not arg0 Asia, joka kuljettaa Jos ei arg0
A2 Things or entities transported   Kuljetettavat tahot tai asiat