puuskuttaa

[home]

puuskuttaa.1

Blow

Puhaltaa

A0 Entity who blows   Taho, joka puhaltaa
A1 Instrument blown into   Instrumentti, johon puhalletaan