puoltaa

[home]

puoltaa.1

Recommend

Puoltaa, suositella

A0 Entity recommending someone   Taho, joka puoltaa
A1 Entity being recommended   Taho, jota puolletaan
A2 Post, role   Virka tai rooli, johon puolletaan

puoltaa.2

Support, favour

Puoltaa, puhua jonkun puolesta

A0 Entity supporting   Taho, joka puoltaa
A1 Thing being supported   Puollettava asia