potkia

[home]

potkia.1

Kick

Note: not in sync with kick.01, no arg2 in Finnish

Potkia

Huom! Ei synkr kick.01:n kanssa, suomessa ei arg2;a

A0 Entity who kicks   Taho, joka potkii
A1 Thing kicked   Asia, jota potkaistaan