polttaa

[home]

polttaa.1

Smoke, use a substance (often cigarettes)

(tags: model:smoke.02)

Käyttää jotain ainetta polttamalla (usein tupakkaa)

A0 Person smoking   Henkilö, joka polttaa  
A1 Substance used E.g. cigarettes Käytetty aine Esim. tupakka

polttaa.2

Destroy with fire

(tags: model:burn.01)

Tuhota tulella

A0 Entity burning something   Taho, joka polttaa jotain
A1 Thing on fire   Asia, joka on tulessa

polttaa.3

Make something with heat

Valmistaa jotain polttamalla

A0 Entity making something   Taho, joka valmistaa jotain
A1 Thing made   Valmistettu asia

polttaa.4

Hurt with heat, sting

Satuttaa kuumuudella, poltella

A0 Entity or thing causing pain Not necessarily animate Taho tai asia, joka aiheuttaa kipua Ei välttämättä elollinen
A1 Entity (or part) in pain   Taho (tai osa), johon sattuu