poimia

[home]

poimia.1

Collect something, gather, pick

(tags: seed:kerätä, model:collect.01)

Kerätä jotain, koota

A0 Entity who collects   Taho, joka kerää  
A1 Entity collected   Kerätty taho tai asia  
A2 Source Elative Lähde Elatiivi
A4 Beneficiary (tags: rare) Hyötyjä