pitää

[home]

pitää.1

To like someone or something

(tags: model:like.01, seed:tykätä)

Pitää jostakin

(tags: model:like.01, seed:tykätä)

A0 Creature feeling affection   Olento, joka tuntee kiintymystä
A1 Object of affection   Kiintymyksen kohde

pitää.2

Hold on, grasp

(tags: phrasal)

Pitää kiinni

A0 Entity holding   Taho, joka pitää kiinni
A1 Thing held   Asia, josta pidetään kiinni

pitää.3

Keep for sale

(tags: phrasal)

Pitää kaupan

A0 Entity keeping for sale   Taho, joka pitää kaupan
A1 Thing for sale   Asia, joka on kaupan

pitää.4

Maintain

(tags: phrasal)

Pitää yllä, ylläpitää

A0 Entity maintaining arg1   Taho, joka pitää yllä arg1:ä
A1 Thing or state maintained   Asia tai tila, jota pidetään yllä

pitää.5

Keep in effect, keep valid

(tags: phrasal)

Pitää voimassa

A0 Entity keeping in effect   Taho, joka pitää arg1:n voimassa
A1 Thing kept in effect   Asia, joka pidetään voimassa

pitää.6

View, assign an attribute to

(tags: model:view.02)

Pitää jotakin jonkinlaisena, olla mielipide jostakin

A0 Entity assigning   Taho, joka pitää
A1 Thing labeled   Asia, jota pidetään jonkinlaisena
A2 Attribute of arg1   Arg1:n ominaisuus

pitää.7

Keep, also store

Also abstract usage

Pitää, säilyttää

Myös abstrakti käyttö

A0 Entity or thing keeping Agent or causer Taho tai asia, joka pitää Agentti tai aiheuttaja
A1 Entity or thing kept   Taho tai asia, joka pidetään  
A2 Place or state   Paikka tai tila  

pitää.8

Give, organize

e.g. give a speech or keep a record of

Pitää, suorittaa jokin toiminto

esim. pitää puhe tai pitää kirjaa jostakin

A0 Entity giving   Taho, joka pitää
A1 Thing gave   Asia, joka pidetään

pitää.9

Be true

(tags: phrasal)

Pitää paikkansa, olla totta

A1 Thing being true   Asia, joka on totta

pitää.10

Take care of

(tags: phrasal)

Pitää huoli jostakin

A0 Entity taking care   Taho, joka pitää huolta
A1 Entity or thing taken care of   Taho, tai asia, josta huolehditaan

pitää.11

Keep an eye on, look out for

(tags: phrasal)

Pitää silmällä

A0 Entity looking out   Taho, joka pitää silmällä
A1 Entity or thing looked out for   Taho tai asia, jota pidetään silmällä

pitää.12

Be careful, be alert

(tags: phrasal)

Pitää varansa, olla varuillaan

A0 Entity being careful   Taho, joka on varuillaan

pitää.13

Hurry

(tags: phrasal)

Pitää kiirettä, kiirehtiä

A0 Entity hurrying up   Taho, joka kiirehtii

pitää.14

Keep in touch, contact

(tags: phrasal)

Pitää yhteyttä

A0 Entity keeping in touch   Taho, joka pitää yhteyttä
A1 Entity contacted   Taho, johon pidetään yhteyttä