pidättyä

[home]

pidättyä.1

Refrain, abstain

tags:model:refrain.01

Pidättyä tekemästä jotain

A0 Entity who refrains   Taho, joka pidättyy tekemästä jotain
A1 Thing not done   Teko, jota ei tehdä