perua

[home]

perua.1

Cancel, cause to be not valid

(tags: model:cancel.01)

Perua, lopettaa voimassaolo

A0 Entity (or thing) canceling Agent or causer Taho (tai asia), joka peruu Agentti tai aiheuttaja
A1 Thing canceled   Asia, joka perutaan