periä

[home]

periä.1

Inherit, receive from a predecessor or by genetic transmission

(tags: model:inherit.01)

Saada perinnöksi, periä joko joltain henkilöltä tai geneettisen siirtymän kautta

A0 Entity who inherits   Taho, joka perii
A1 Inheritance   Perintö, peritty asia
A2 Predecessor   Edeltäjä, keneltä peritään

periä.2

Call for and obtain payment of some kind

(tags: seed:periä, model:collect.01)

Vaatia, kerätä jonkinlaista maksua

A0 Entity acquiring payment   Taho, joka kerää maksun
A1 Thing acquired   Kerätty asia
A2 Source   Lähde
A4 Beneficiary   Hyötyjä, kenelle kerätty