pengertää

[home]

pengertää.1

Embank, terrace

Pengertää

A0 Entity embanking   Taho, joka pengertää
A1 Thing embanked   Asia, joka pengerretään