pelastua

[home]

pelastua.1

Manage, survive, sober

(tags: model:survive.01, seed:selvitä)

Selvitä, säilyä hengissä, selvitä humalasta

(tags: model:survive.01, seed:selvitä)

A0 Entity managing Note: Experiencer Taho tai asia, joka selviää Huom! Kokija
A1 Thing or situation which arg0 survives   Asia tai tilanne, josta arg0 selviää