paukutella

[home]

paukutella.1

Strike, beat

(tags: seed:lyödä, model:hit.01)

Lyödä, kumauttaa, rummuttaa

(tags: seed:lyödä, model:hit.01)

A0 Creature or thing who strikes E.g. a heart or a clock is seen as causer and hence also arg0 Olento tai asia, joka lyö Esim. sydän ja kello katsotaan aiheuttajiksi, ja siksi ovat myös arg0
A1 Entity hit   Taho tai asia, jota lyödään  
A2 Instrument   Väline