paukauttaa

[home]

paukauttaa.1

Bang, hit, cause a banging noise

(tags: model:bang.02)

Paukauttaa, lyödä, aiheuttaa paukahtava ääni

A0 Entity hitting something, causing noise   Taho joka lyö jotain, aiheuttaa äänen  
A1 Thing hit   Asia, jota lyödään  
A2 Attribute of arg1 E.g. close, open, together Arg1:n attribuutti Esim. kiinni, auki, yhteen