parittaa

[home]

parittaa.1

Procure

Note: not in sync with procure.01, different sense in PB

Parittaa

Huom! Ei synkr. procure.01:n kanssa, PBssä eri merkitys

A0 Entity procuring   Taho, joka parittaa
A1 Entity procured   Paritettu taho