panna

[home]

panna.1

Put something to somewhere

(tags: model:put.01, seed:panna)

Laittaa jotain johonkin

A0 Entity putting   Laittava taho  
A1 Entity put somewhere   Laitettava asia tai olio  
A2 Destination Can also be abstract Määränpää Voi olla myös abstrakti

panna.2

Put into effect, execute

Panna täytäntöön (tags: phrasal)

A0 Entity putting into effect   Taho, joka panee täytäntöön
A1 Thing put into effect   Asia, joka pannaan täytäntöön

panna.3

Notice

(tags: model:notice.01, seed:panna, phrasal)

Panna merkille, huomata

A0 Entity noticing   Taho, joka panee merkille
A1 Entity noticed   Asia tai taho, joka pannaan merkille