painottaa

[home]

painottaa.1

Stress, highlight something

(tags: seed:painottaa, model:stress.01)

Painottaa, nostaa jotain esiin

A0 Entity who stresses   Taho, joka painottaa
A1 Thing stressed   Asia, jota painotetaan
A2 Attribute (tags:rare) Ominaisuus

painottaa.2

Give a relative weight

E.g. “painotettu keskiarvo” (“weighted average”)

Antaa suhteellinen paino(arvo)

Esim. “painotettu keskiarvo”

A0 Entity weighting   Taho, joka painottaa
A1 Thing weighted   Asia, jota painotetaan
A2 Attribute (tags:rare) Ominaisuus