pahoinpidellä

[home]

pahoinpidellä.1

Abuse (physically), even kill

(tags: model:abuse.01, colloquial)

Pahoinpidellä, jopa tappaa

A0 Person abusing   Henkilö, joka pahoinpitelee
A1 Person abused   Pahoinpidelty henkilö