pärskiä

[home]

pärskiä.1

Splash

Pärskiä

A0 Entity splashing   Taho, joka pärskii  
A1 Splashed liquid usually water Pärskitty neste usein vesi

pärskiä.2

Splash

Pärskyä

A1 Thing splashing   Asia, joka pärskyy