päättää

[home]

päättää.1

End, cause to stop

(tags: model:end.01, seed:lopettaa)

Lopettaa, aiheuttaa jonkin loppuminen

A0 Entity or thing causing something to end Causer, does not have to be animate Taho tai asia, joka aiheuttaa jonkin loppumisen Aiheuttaja, ei tarvitse olla elollinen
A1 Thing ending   Asia, joka loppuu  
A2 Instrument, thing arg1 is ended with (tags: rare) Väline, asia jolla arg1 lopetetaan  

päättää.2

Decide

not in sync with decide.01, no arg2 nor arg3 in Finnish

tehdä päätös

Ei synkr. decide.01:n kanssa, ei arg2:a eikä arg3:a suomessa

A0 Decider   Päättäjä
A1 Decision   Päätös, asia tai teko