päätellä

[home]

päätellä.1

End, cause to stop

(tags: model:end.01, seed:lopettaa)

Lopettaa, aiheuttaa jonkin loppuminen

A0 Entity or thing causing something to end Causer, does not have to be animate Taho tai asia, joka aiheuttaa jonkin loppumisen Aiheuttaja, ei tarvitse olla elollinen
A1 Thing ending   Asia, joka loppuu  
A2 Instrument, thing arg1 is ended with (tags: rare) Väline, asia jolla arg1 lopetetaan  

päätellä.2

Deduce, reach a conclusion

(tags: model:deduce.01)

Päätellä, tehdä päätelmä

A0 Entity reaching a conclusion   Taho, joka päättelee
A1 Conclusion   Asia, joka päätellään
A2 Source of conclusion   Päätelmän lähde