päästää

[home]

päästää.1

Let something flow, release

Note: not in sync with release.01, arg3 in Finnish (tags: seed:laskea)

Antaa jonkin virrata, päästää

Huom! Ei synkr. release.01:n kanssa, suomessa arg3 (tags: seed:laskea)

A0 Entity releasing something   Taho, joka laskee jotain (liikkeelle, vapaaksi)  
A1 Thing released   Laskettu asia  
A2 Released from (tags: rare) Paikka tai tila, josta asia on laskettu (liikkeelle) (tags: rare)
A3 Released to   Paikka tai tila, johon asia lasketaan  

päästää.2

Release

Note: not in sync with release.01, arg3 in Finnish (tags: phrasal)

Päästää irti

Huom! Ei synkr. release.01:n kanssa, suomessa arg3

A0 Entity releasing something   Taho, joka laskee jotain/jostain irti  
A1 Thing released   Irrotettu asia  
A2 Released from (tags: rare) Paikka tai tila, josta asia on laskettu irti (tags: rare)
A3 Released to   Paikka tai tila, johon asia lasketaan irti