päällystää

[home]

päällystää.1

Cover physically

(tags: model:cover.02, seed:kattaa)

Peittää fyysisesti, ulottua jonkun yli

(tags: model:cover.02, seed:kattaa)

A0 Entity who physically covers something (causes the covering)   Taho, joka peittää jotakin (aiheuttaa peittämisen)  
A1 Thing covered   Asia, joka peitetään  
A2 Instrument, thing covered by Note: may be the subject! Väline, asia, jolla peitetään Huom! Saattaa olla subjekti!