ottaa

[home]

ottaa.1

take something (somewhere), also grab

(tags: model:take.01)

ottaa jotakin (jostakin)

A0 Taker   Taho, joka ottaa
A1 Thing taken   Otettu asia
A2 Taken from   Mistä otettu

ottaa.2

grab, collar

(tags: model:grab.01, phrasal)

ottaa kiinni

A0 Grabber   Taho, joka ottaa kiinni
A1 Entity grabbed   Kiinni otettu taho

ottaa.3

participate

(tags: model:participate.01, phrasal)

ottaa osaa, osallistua

A0 Entity participating   Taho, joka osallistuu
A1 Participating in what   Mihin osallistutaan

ottaa.4

find out

(tags: model:find.03, phrasal)

ottaa selvää

A0 Finder   Taho, joka ottaa selvää
A1 Thing found   Asia, josta otetaan selvää
A2 Source   Lähde

ottaa.5

get in touch, contact

(tags: model:contact.01, phrasal)

ottaa yhteyttä

A0 Entity getting in touch   Taho, joka ottaa yhteyttä
A1 Contacted entity   Taho, johon otetaan yhteyttä

ottaa.6

put into operation, press

(tags: phrasal)

ottaa käyttöön

A0 Entity putting something into operation   Taho, joka ottaa käyttöön
A1 Thing pressed into service   Asia, joka otetaan käyttöön

ottaa.7

Take into account

(tags: phrasal)

ottaa huomioon, lukuun

A0 Entity taking into account   Taho, joka ottaa huomioon
A1 Thing taken into account   Asia, joka otetaan huomioon

ottaa.8

Include

(tags: model:include.01, phrasal)

ottaa mukaan

A0 Entity including   Taho, joka ottaa mukaan
A1 Thing being included in some group   Taho, joka otetaan mukaan
A2 Group   Ryhmä

ottaa.9

Pose an issue

(tags: model:.pose.02, phrasal)

Ottaa esille

A0 Poser   Taho, joka ottaa esille
A1 Question   Asia, joka otetaan esille
A2 Hearer (tags:rare) Kuulija

ottaa.10

Take, react

ottaa jotain jollakin tavalla esim. rennosti

A0 Entity taking something somehow   Taho, joka ottaa jotain jollakin tavalla  
A1 MNR Normally an adverb MNR Yleensä adverbi

ottaa.11

Receive

Not in sync with receive.01, no arg3 nor arg4 in Finnish(tags: phrasal)

ottaa vastaan

Ei synkr. receive.01:n kanssa, ei arg3:a eikä arg4:ä suomessa

A0 Receiver   Taho, joka ottaa vastaan
A1 Thing gotten   Asia, joka otetaan vastaan
A2 Received from   Keneltä otetaan vastaan

ottaa.12

take possession of

(tags: phrasal)

ottaa haltuun

A0 Thing taking possession of   Taho, joka ottaa haltuun
A1 Thing taken possession   Haltuunotettu taho

ottaa.13

get up somebodys nose

(tags: phrasal)

ottaa päähän

A0 Angry for what Causer Asia, joka ottaa päähän Aiheuttaja
A1 Entity being upset Experiencer Taho, jota ottaa päähän Kokija

ottaa.14

Take as one’s something

Ottaa joksikin

A0 Entity taking   Taho, joka ottaa jotain joksikin
A1 Entity or thing taken   Taho tai asia, joka otetaan joksikin
A2 As what arg1 is taken   Miksikä arg1 otetaan

ottaa.15

Tend to

(tags: model:tend.02)

Ei meinaa/tahdo tapahtua

A1 Theme   Asia, joka ei meinaa tapahtua  
A2 Attribute Xcomp Tapahtuma Xcomp

ottaa.16

Be responsible for something

Ottaa vastuulleen

A0 Entity who is responsible   Taho, joka ottaa vastuulleen  
A1 Action Xcomp Teko Xcomp

ottaa.17

Take a stand on something

(tags: phrasal)

Ottaa kantaa johonkin asiaan

A0 Entity taking a stand   Taho, joka ottaa kantaa
A1 Thing taken a stand   Asia, johon otetaan kantaa

ottaa.18

Take up

Not in sync with take.13, no arg2 in Finnish (tags: phrasal)

Ottaa käsiteltäväksi/käsittelyyn

Ei synkr. take:13:n kanssa, ei arg2:a suomessa

A0 Entity taking   Taho, joka ottaa käsittelyyn
A1 Thing being occupied   Asia, joka otetaan käsittelyyn

ottaa.19

Feel a jolt in one’s stomach

(tags: phrasal)

Ottaa vatsasta

A0 Thing causing a jolt Causer Asia, joka ottaa mahasta Aiheuttaja
A1 Entity feeling a jolt Experiencer Taho, jota ottaa mahasta Kokija

ottaa.20

Redo, do again

Not in sync with redo.01, no arg2, arg3 nor arg4 in Finnish (tags:phrasal)

Ottaa uusiksi

Ei synkr. redo.01:n kanssa, ei arg2:a, arg3:a eikä arg4:ä suomessa

A0 Entity redoing   Taho, joka ottaa uusiksi
A1 Thing redone   Asia, joka otetaan uusiksi

ottaa.21

Take heed

(tags:phrasal)

Ottaa vaarin

A0 Entity taking heed   Taho, joka ottaa vaarin
A1 Thing taken heed   Asia, josta otetaan vaarin