ontua

[home]

ontua.1

Hobble, be clumsy

Literal or figurative. Note: not in sync with hobble.02 (would be the closest), no causer or instrument in Finnish. There might be another sense for agentive moving by hobbling, but no occurences.

Ontua, olla kömpelö

Kirjaimellinen tai kuvainnollinen. Huom! Ei synkr. hobble.02:n kanssa (olisi lähin), ei aiheuttajaa tai välinettä suomessa. Saattaisi olla toinen merkitys, jossa agentti liikkuu ontumalla, mutta ei esiintymiä,

A1 Clumsy entity or thing Often abstract: “hänen selityksensä ontui” (“his explanation hobbled/was clumsy”) Kömpelö taho tai asia Usein abstrakti: “hänen selityksensä ontui”