omistautua

[home]

omistautua.1

Dedicate oneself

Omistaa itsensä jollekulle tai jollekin

A0 Entity dedicating oneself Also arg1 Taho, joka kunnioittaa omistuksella Myös arg1
A2 Entity to whom arg0 is dedicated   Taho, jolle arg0 omistetaan