olla

[home]

olla.1

Copula or essive

Also other structures with the same meaning (tags: model:be.01)

Kopula tai essiivi

Myös muut rakenteet, joilla sama merkitys

A1 Topic, thing that is   Aihe, asia, joka on
A2 Comment, thing that arg1 is   Kommentti, asia, joka arg1 on

olla.2

Existential

Note: not in sync with be.02, arg2 present in Finnish

Eksistentiaali

Huom! Ei synkr. be.02:n kanssa, suomessa myös arg2

A1 Thing that is   Asia, joka on  
A2 LOC Can be abstract LOC Voi olla abstrakti

olla.3

Have, own

Note: not in sync with have.03, owner not arg0 in Finnish

Olla jollakulla, omistaa

Huom! Ei synkr. have.03, suomessa omistaja ei arg0

A1 Thing owned, property had   Asia, joka omistetaan; ominaisuus, joka on  
A2 Owner Can also be inanimate Omistaja Voi olla myös eloton

olla.4

Be in to effect, be in use

(tags: phrasal)

Olla voimassa, olla käytössä

A1 Thing being in effect   Asia, joka on voimassa

olla.5

Be necessary

(tags: phrasal)

Olla tarpeen

A1 Necessary thing   Tarpeellinen asia

olla.6

Be of an opinion

Olla jotain mieltä

A0 Entity with an opinion   Taho, jolla on mielipide  
A1 Opinion E.g. “olen sitä mieltä, että” (“I am of the opinion that”), “olen ehdotusta vastaan” (“I am against the proposal”) Mielipide Esim. “olen sitä mieltä, että”, “olen ehdotusta vastaan”

olla.7

Originate from, be originally from

(tags: phrasal)

Olla kotoisin, olla peräisin

A1 Entity or thing originating   Taho tai asia, joka on kotoisin/peräisin jostain
A2 DIR   DIR

olla.8

Owe someone

Note: not in sync with owe.01, no arg0 in Finnish (tags: phrasal)

Olla velkaa

Huom! Ei synkr. owe.01:n kanssa, ei arg0:a suomessa

A1 Entity owing someone   Taho, joka on jollekulle velkaa  
A2 Debt Thing, amount, etc. Velka Asia, summa tms.
A3 Entity owed to   Taho, jolle ollaan velkaa  

olla.9

Be in question

(tags: phrasal)

Olla kyseessä, olla kyse jostain

A1 Entity or thing in question “Kyseessä on X”, “Kyse on X:stä” or “Oli puhetta X:stä Taho tai asia, joka on kyseessä “Kyseessä on X”, “Kyse on X:stä” tai “Oli puhetta X:stä

olla.10

Have a consequence

E.g. “olla hyötyä/haittaa/etua”

Olla seuraus

Esim. “olla hyötyä/haittaa/etua”

A1 Thing with consequence   Asia, jolla on seuraus
A2 Consequence   Seuraus

olla.11

Have a state, be in a state

Olotila

A1 Entity in a state E.g. “minulla on kylmä/kuuma/mukavaa/tylsää” Taho, joka on olotilassa Esim. “minulla on kylmä/kuuma/mukavaa/tylsää”
A2 State E.g. “minulla on kylmä/kuuma/mukavaa/tylsää Olotila Esim. “minulla on kylmä/kuuma/mukavaa/tylsää

olla.12

Be doing something (right now)

Olla (parhaillaan) tekemässä jotain

A1 Entity or thing doing something Can be an an agent or a patient to the complement verb (arg2) Taho tai asia, joka tekee jotain Voi olla komplementtiverbin (arg2) agentti tai patientti
A2 Deed or thing done   Teko tai asia, jota tehdään  

olla.13

Not do something

Olla tekemättä jotain

A1 Entity or thing not doing something   Taho tai asia, joka ei tee jotain
A2 Deed or thing not done   Teko tai asia, jota ei tehdä

olla.14

Pretend to do something

Olla tekevinään jotain, teeskennellä tekevänsä jotain

A0 Entity pretending to do something   Taho, joka teeskentelee tekevänsä jotain
A1 Deed or thing arg0 pretends to do   Teko tai asia, jota arg0 teeskentelee tekevänsä

olla.15

Almost do something

Melkein tehdä jotain, olla tehdä jotain

A1 Entity or thing that almost does something   Taho tai asia, joka melkein tekee jotain
A2 Deed or thing almost done   Teko tai asia, joka melkein tehdään

olla.16

Be responsible for

(tags: phrasal)

Olla vastuussa jostakin

A0 Entity responsible   Vastuussa oleva taho
A1 Responsibility   Vastuu
A2 Entity arg0 is responsible to   Taho, jolle arg0 on vastuussa

olla.17

Keep in touch, contact

“olla tekemisissä, olla yhteydessä” (tags: phrasal)

Pitää yhteyttä

“olla tekemisissä, olla yhteydessä”

A0 Entity keeping in touch   Taho, joka pitää yhteyttä
A1 Entity contacted   Taho, johon pidetään yhteyttä

olla.18

Depend on something

“olla kiinni jostakin/jossakin” Note: not in sync with depend.01, no arg0 in Finnish (tags: phrasal)

Riippua, olla vaikutuksen alainen

“olla kiinni jostakin/jossakin” Huom! Ei synkr. depend.01:n kanssa, suomessa ei arg0:a

A1 Entity depending on something   Taho, joka riippuu jostain
A2 Entity depended on   Taho, josta arg1 riippuu

olla.19

Be able to or have to do something

“minun on uskominen häntä” (“I have to believe him”)

Voida tai pitää tehdä jotain

“minun on uskominen häntä”

A1 Entity who can/must do something   Taho, joka voi tai jonka pitää tehdä jotain
A2 Deed   Teko

olla.20

(Can) afford

(tags: phrasal)

Olla varaa johonkin

A1 Entity, who affords   Taho, jolla on varaa
A2 Thing or deed that arg1 affords   Asia tai teko, johon arg1:llä on varaa

olla.21

Relate, be relevant to

“olla tekemistä jonkun kanssa”. Note: not in sync with relate.01, no arg0 in Finnish (tags: phrasal)

Liittyä johonkin aiheeseen

“olla tekemistä jonkun kanssa”. Huom! Ei synkr. relate.01:n kanssa, ei arg0:aa suomessa

A1 Thing relating to something   Asia, joka liittyy johonkin
A2 Thing arg1 relates to   Asia, johon arg1 liittyy

olla.22

Do, serve, suit

“jostakin on johonkin”

Kelvata

“jostakin on johonkin”

A1 Thing serving   Asia, joka kelpaa
A2 PNC   PNC

olla.23

Be in the habit of doing something

(tags: phrasal)

Olla tapana tehdä jotain

A1 Entity with the habit   Taho, jolla on tapa
A2 Habit   Tapa

olla.24

Be a candidate

(tags: phrasal)

Olla ehdolla

A1 Candidate   Ehdokas
A2 Elected position   Tavoiteltu tehtävä

olla.25

Be ongoing, be in the process (of doing)

(tags: phrasal)

Olla meneillään

A1 Thing ongoing   Asia, joka on meneillään