oikeuttaa

[home]

oikeuttaa.1

entitle

antaa oikeutus

A0 Allower   Oikeuttaja
A1 Action allowed   Oikeutettu teko
A2 Explicit allowed-agent   Oikeutettu henkilö