ohjelmoida

[home]

ohjelmoida.1

Program

tags:model:program.01

Ohjelmoida

A0 Entity who programs   Taho, joka ohjelmoi
A1 Program, thing programmed   Asia, joka ohjelmoidaan, ohjelma
A2 secondary attribute   Toissijainen attribuutti