ohittaa

[home]

ohittaa.1

Pass or move in front of, bypass, dismiss as insignificant

Ohittaa tai siirtyä eteen, jättää huomiotta

A0 Entity or thing passing arg1   Taho tai asia, joka ohittaa arg1:n
A1 Entity or thing passed   Taho tai asia, joka ohitetaan