nurista

[home]

nurista.1

Complain

(tags: model:complain.01, seed:valittaa)

Valittaa, motkottaa

A0 Entity complaining   Taho, joka valittaa
A1 Cause of complain   Valituksen syy
A2 Hearer of complaint   Valituksen kuulija