nimetä

[home]

nimetä.1

Call someone by a name

Note! Not in sync with name.01 or name.02, possible for both arg2s to occur in the same instance (tags: seed:nimetä)

Kutsua jotakuta jollakin nimellä, mainita nimeltä

Huom! Ei synkr. name.01 tai name.02:n kanssa, molempien arg2:t voivat esiintyä samassa esimerkissä (tags: seed:nimetä)

A0 Entity naming someone   Taho, joka kutsuu jotakuta nimellä
A1 Entity named   Nimetty taho
A2 Name of arg1   Arg1:n nimi
A3 Entity arg1 is named after   Taho, jonka mukaan arg1 on nimetty

nimetä.2

Assign someone a role/task

(tags: model:name.03, seed:nimetä)

Antaa jollekulle rooli/tehtävä

(tags: model:name.03, seed:nimetä)

A0 Entity in charge of appointment   Taho, joka on vastuussa nimittämisestä
A1 Entity appointed   Taho, joka nimitetään
A2 Role or task of arg1   Arg1:n rooli tai tehtävä