niittää

[home]

niittää.1

Reap or gain reputation

(tags:model:harvest.01)

Niittää satoa tai mainetta

A0 Entity who harvests   Taho, joka niittää
A1 Substance harvested   Asia, jota niitetään