neuvotella

[home]

neuvotella.1

negotiate

käydä keskustelua (sopimusta varten)

A0 Negotiator   Neuvottelija
A1 Explicit other partyu   Toinen taho
A2 Agreement, subject   Sopimus, käsiteltävä aihe