nauhoittaa

[home]

nauhoittaa.1

Record

Tallentaa muistiin

A0 Entity who records   Taho, joka tallentaa
A1 Thing recorded   Asia, joka tallennetaan
A2 Instrument   Tallennusväline
A3 Destination   Tallennuspaikka