näyttää

[home]

näyttää.1

Indicate, show, prove

(tags: model:indicate.01, seed:osoittaa)

Osoittaa, näyttää, todistaa

A0 Entity indicating   Taho, joka todistaa
A1 Thing indicated   Asia, joka todistetaan
A2 Indicated to   Taho, jolle todistetaan

näyttää.2

show,cause to see

(tags: model:show.01)

esittää jotakin jollekin

A0 Shower   Taho, joka näyttää
A1 Thing seen/shown   Näytettävä asia
A2 Seer   Taho, jolle asia näytetään

näyttää.3

seem, appear

Note: not in sync with seem.01, different arg2 in Finnish

näyttää joltakin

Huom! Ei synkr. seem.01:n kanssa, suomessa eri arg2

A1 Thing seeming   Asia, joka näyttää (joltakin)  
A2 How or what arg1 seems Also cases like “(John seems) to be working hard” and that- and like-clauses Miltä tai millaiselta arg1 näyttää Myös senkaltaiset tapaukset kuin “(Jussi näyttää) työskentelevän ahkerasti” ja että- ja kuin-lauseet